Uitvaartfonds

Stichting Uitvaartfonds Nanninga

Een begrafenis of crematie brengt de nodige kosten en financiële afhandelingen met zich mee. Sommige mensen vinden het een prettig idee om hun uitvaart alvast te betalen, zodat hun nabestaanden niet met (onverwachte) kosten worden opgezadeld. We kregen dan ook regelmatig de vraag van mensen of het mogelijk was om de uitvaartkosten vooraf alvast te betalen. In die behoefte wilden wij graag voorzien, omdat we goed begrijpen dat het mensen rust kan geven als ze de zekerheid hebben dat alles goed is geregeld. We hebben onderzocht wat de beste manier zou zijn om aan deze behoefte te voldoen en daaruit is Stichting Uitvaartfonds Nanninga ontstaan.

Hoe gaat het uitvaartfonds in zijn werk?
Eigenlijk is het uitvaartfonds een spaarfonds. U spaart als het ware voor uw uitvaart. Op basis van uw wensen stellen wij een kostenbegroting op en kunnen wij de hoogte van de maximale storting bepalen. Dit bedrag kan vervolgens worden gestort op een geblokkeerde depositorekening. Dit bedrag mag in één keer worden gestort, maar dat mag ook gerust in termijnen. Na uw overlijden zal het door u gespaarde bedrag en de daarover opgebouwde rente worden gebruikt om uw uitvaart te bekostigen.

Hoe worden de uitvaartkosten bepaald?
De kosten voor een uitvaart kunnen behoorlijk variëren. Er zijn tal van keuzes en factoren die de uiteindelijke prijs beïnvloeden. Zo kunt u zich voorstellen dat de kosten van een uitvaart waarbij tweehonderd mensen aanwezig zijn, hoger uitvallen dan een uitvaart die in besloten kring plaatsvindt. De kosten voor een uitvaart worden grotendeels bepaald door uw wensen. Uw wensen zijn daarom het uitgangspunt bij de kostenbegroting. Om uw wensen duidelijk te krijgen, kunt u ons wensenformulier gebruiken. Het heeft onze voorkeur om het ingevulde wensenformulier nog even samen met u door te nemen. Op basis van het wensenformulier kunnen wij een nauwkeurige begroting maken en wordt de hoogte van de maximale storting bepaald.

Wat gebeurt er als ik (een deel van het) bedrag heb gestort?
U ontvangt een bewijs van inschrijving waarin het bedrag dat door u is gestort vermeld staat. Daarnaast worden vermeld:

  • De tenaamstelling van de persoon waarvoor het bedrag gereserveerd is;
  • Het percentage van de rentevergoeding.

Ieder jaar ontvangt u een overzicht van uw inschrijving met bovenstaande gegevens. U wordt dus jaarlijks op de hoogte gehouden over het door u opgebouwde kapitaal. Het ingelegde bedrag en daarover opgebouwde rente blijft uw eigendom, maar is niet tussentijds opvorderbaar.

Wat nu als mijn wensen veranderen?
Wij houden er rekening mee dat uw wensen door de jaren heen kunnen veranderen. Vanzelfsprekend is het te allen tijde mogelijk om uw wensen(formulier) aan te (laten) passen. Een mailtje of telefoontje volstaat. Indien de wensen/wijzigingen financiële consequenties met zich meebrengen, zullen wij u daarover vanzelfsprekend informeren. De kostenbegroting zal in dat geval worden bijgesteld, waardoor de hoogte van de maximale storting opnieuw kan worden bepaald.

Hoeveel rente ontvang ik over het door mij ingelegde bedrag?
Het depositofonds garandeert een waardestijging voor het in deposito gegeven bedrag van minimaal 1% (wijzigingen voorbehouden).

Welke kosten komen erbij kijken?
Uw inschrijving is kosteloos; er worden geen administratiekosten of anderen kosten in rekening gebracht. Het uitvaartfonds is een depositofonds en dus geen verzekeringsvorm. Om die reden worden er dus ook geen poliskosten, provisiekosten of andere kosten in rekening gebracht.

Voor wie is het uitvaartfonds geschikt?
Eigenlijk voor iedereen die het een prettig en geruststellend idee vindt dat zijn of haar uitvaart er zo uit komt te zien, zoals hij of zij dat wenst en dat zijn of haar nabestaanden niet worden geconfronteerd met (onverwachte) kosten. Voor mensen die vanwege hun leeftijd of gezondheid geen verzekering kunnen afsluiten, is het uitvaartfonds een heel geschikt alternatief. Er is geen leeftijdsgrens en er zijn ook geen medische verklaringen nodig; iedereen kan deelnemen aan ons uitvaartfonds. Het uitvaartfonds kan ook uitkomst bieden aan mensen die een uitvaartverzekering hebben waarbij het uit te keren bedrag te laag is om de kosten voor de uitvaart te dekken.

Meer weten? Of wilt u advies of hulp bij het invullen van het wensenformulier? Wij nodigen u graag uit voor een gratis adviesgesprek. Belt of mailt u ons even om een afspraak te maken? Dan zorgen wij ervoor dat we op dat moment alle tijd voor u hebben en de koffie voor u hebben klaarstaan.